AANKOOPVOORWAARDEN

AANKOOPVOORWAARDEN (Laatst bijgewerkt in juli 2018)

 

Deze aankoopvoorwaarden (“Aankoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw aankopen van producten en diensten die beschikbaar zijn via http://www.beautieby.store (de “Bedrijfssites” of de “Sites”). De Bedrijfssites worden beheerd door beautieby.store. Uw gebruik van de bedrijfssites en deze voorwaarden zijn ook onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring, die door middel van verwijzing hierin zijn opgenomen.LEES DEZE AANKOOPVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR, SAMEN MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, PRIVACYVERKLARING EN ANDERE BELEIDSREGELS OF OVEREENKOMSTEN WAARNAAR IN DEZE AANKOOPVOORWAARDEN WORDT VERWEZEN, VOORDAT U PRODUCTEN OF DIENSTEN VIA DE BEDRIJFSSITES KOOPT OF GEBRUIKT. DOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN VIA DE WEBSITES VAN HET BEDRIJF TE KOPEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE AANKOOPVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE ARBITRAGEOVEREENKOMST EN DE AFSTANDSVERKLARING VAN COLLECTIEVE ACTIE ZOALS BESCHREVEN IN HET GEDEELTE OVER GESCHILLENBESLECHTING HIERONDER.

 

ALGEMEEN

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn door u ondertekend en geleverd en vormen een geldige en bindende overeenkomst tussen u en het Bedrijf, tegen u afdwingbaar in overeenstemming met de voorwaarden ervan. U verklaart dat u (1) ten minste 18 jaar oud bent, (2) de wettelijke leeftijd hebt om een bindend contract op te stellen en (3) geen persoon bent die op grond van toepasselijke wetten, regels of voorschriften is uitgesloten van het ontvangen van diensten.U zult de producten en diensten die beschikbaar zijn via de Bedrijfssites kopen en gebruiken in strikte overeenstemming met deze Algemene voorwaarden en alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften (gezamenlijk “Wetten” genoemd). U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten met betrekking tot uw aankoop, met inbegrip van alle toepasselijke wetten in het rechtsgebied waarnaar de producten worden verzonden. Alle gesprekken, e-mails en andere communicatie tussen u en het Bedrijf kunnen worden opgenomen.

 

PRIVACYVERKLARING

Een kopie van de Privacykennisgeving die van toepassing is op het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins verwerken van persoonlijke informatie door de Onderneming is te vinden op http://www.beautieby.store. U stemt ermee in dat alle persoonlijke informatie die wij over u verkrijgen (via de Bedrijfssites, per e-mail, telefoon of op enige andere wijze) wordt verzameld, opgeslagen en anderszins verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van de Privacykennisgeving. De onderneming kan haar Privacyverklaring van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bijwerken. Alle wijzigingen van onze Privacykennisgeving zullen worden gepubliceerd op http://www.beautieby.store. Als u de websites blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn aangebracht in de privacyverklaring, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert.

 

BESTELLINGEN

OrderverwerkingHet Bedrijf kan, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen om uw bestelling in bepaalde omstandigheden niet te verwerken of te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer het product of de dienst die u wilt kopen niet op voorraad is of verkeerd geprijsd is, we vermoeden dat de aanvraag frauduleus is of in andere omstandigheden die het Bedrijf naar eigen goeddunken passend acht. Het Bedrijf behoudt zich ook het recht voor om naar eigen goeddunken stappen te ondernemen om uw identiteit te verifiëren om uw bestelling te verwerken. Het Bedrijf zal ofwel geen kosten in rekening brengen of de kosten terugbetalen voor bestellingen die we niet verwerken of annuleren. Zonder het voorgaande te beperken, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om: (i) elk vermeld aanbod te herroepen; (ii) eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren; en (iii) wijzigingen aan te brengen in prijzen, inhoud, promotieaanbiedingen, productbeschrijvingen of -specificaties of andere informatie zonder de verplichting om enige kennisgeving van dergelijke wijzigingen te doen (ook nadat een bestelling is ingediend, bevestigd, verzonden of ontvangen, tenzij dit bij wet verboden is).

 

Beschrijvingen van producten en dienstenHet bedrijf probeert nauwkeurige beschrijvingen van producten en diensten te geven op de Bedrijfssites. De onderneming garandeert echter niet dat de beschrijvingen nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn. Als een product of dienst aangeboden op de Bedrijfssites niet is zoals beschreven, is uw enige verhaalsmogelijkheid het retourneren van het artikel, zoals gespecificeerd in deze Algemene Verkoopvoorwaarden.De Bedrijfssites kunnen een functie voor snelle weergave bieden voor verschillende producten. Met deze functie kunt u prijsinformatie over het product bekijken en het product aan uw winkelwagen toevoegen zonder de productpagina te openen. De functie snelle weergave en deze functie “toevoegen aan winkelwagentje” worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Op de productpagina vindt u meer gedetailleerde informatie over een product, de herkomst, functies en prijzen.

 

Informatie over prijzenDe onderneming streeft ernaar nauwkeurige prijsinformatie te verstrekken met betrekking tot de producten en diensten die beschikbaar zijn op de websites van de onderneming. We kunnen echter geen prijsfouten verzekeren. De onderneming behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken geplaatste bestellingen voor een product of dienst waarvan de prijs onjuist op de site is vermeld als gevolg van een fout niet te verwerken of te annuleren. Als dit gebeurt, zal het Bedrijf u hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Daarnaast behoudt het Bedrijf zich het recht voor om naar eigen goeddunken fouten in de vermelde volledige verkoopprijs te corrigeren.

 

Beschikbaarheid van producten en dienstenDe Bedrijfssites kunnen informatie bevatten over de beschikbaarheid van producten. Deze informatie kan worden gebruikt om een schatting te maken van de waarschijnlijkheid dat een artikel onmiddellijk na uw bestelling wordt verzonden. De geschatte leveringsdatum van een artikel op het adres van uw bestemming is ongeveer 30 dagen of minder na uw succesvolle betaling, maar kan worden gewijzigd op basis van een tekort aan een artikel, slecht weer, de transittijd van uw vervoerder, het adres van bestemming enz. Helaas kan het bedrijf niet garanderen dat een artikel dat vermeld staat als “op voorraad” ook daadwerkelijk direct wordt verzonden, omdat de voorraad van dag tot dag aanzienlijk kan veranderen. In zeldzame gevallen kan een product of dienst op voorraad zijn op het moment dat de klant de bestelling plaatst, maar uitverkocht zijn tegen de tijd dat het bedrijf de bestelling probeert te verwerken. Als dit gebeurt, zal het bedrijf u hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Serviceaanbiedingen die niet op voorraad zijn, zijn over het algemeen niet meer verkrijgbaar. Als het Bedrijf vaststelt dat een product of dienst dat u wilt kopen niet langer beschikbaar is, wordt het artikel uit uw bestelling geannuleerd. Het bedrijf zal u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en het artikel van de Bedrijfssites verwijderen.

 

Specifieke aanvullende disclaimers en verplichtingenIn aanvulling op de algemene disclaimers in de Gebruiksvoorwaarden voor producten en diensten die via de Site worden aangeschaft, geldt voor producten en diensten die via de Site worden aangeschaft het volgende: (a) mogelijk geen fabrieksgarantie, zelfs als een bepaald product of bepaalde dienst elders met een fabrieksgarantie verkrijgbaar is; (b) mogelijk geen service- of ondersteuningsopties; (c) mogelijk geen producthandleidingen, instructies of veiligheidswaarschuwingen in uw moedertaal of in de talen van sommige landen van bestemming; (d) mogelijk niet ontworpen in overeenstemming met de normen, specificaties en etiketteringsvereisten van uw rechtsgebied; en (e) mogelijk niet in overeenstemming met het voltage en andere elektrische normen van uw rechtsgebied (waarvoor mogelijk een adapter of converter moet worden gebruikt). Het is uw verantwoordelijkheid, en u stemt er hierbij mee in, om het product te onderzoeken om er zeker van te zijn dat het voldoet aan uw behoeften en dat het legaal kan worden geïmporteerd in uw rechtsgebied.

 

BelastingenU bent verantwoordelijk voor alle belastingen, douanerechten en vergoedingen die worden geheven door het rechtsgebied waarnaar de producten worden verzonden, inclusief maar niet beperkt tot verkoop- of gebruiksbelasting, belasting over de toegevoegde waarde of tarieven.